Certyfikaty

W Niemczech kasy chorych umieściły MOTOmed na liście medycznych urządzeń terapeutycznych. Dzięki temu pacjenci z chorobami neurologicznymi mogą się starać o przyznanie urządzenia na receptę. W Polsce zakup sprzętu rehabilitacyjnego MOTOmed nie podlega refundacji. Istnieją możliwości dofinansowania przez MOPSy, PFRON oraz fundacje. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt.

Pracujemy między innymi w oparciu o poniższe certyfikaty:
- Deklaracja zgodności o produktach medycznych MOTOmed loop
- Deklaracja zgodności o produktach medycznych MOTOmed layson
- Certyfikat WE dotyczący systemu zapewniania jakości zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG
- Deklaracja zgodności z Załącznikiem II Dyrektywy 93/42/EWG o produktach medycznych
- Deklaracja zgodności z Załącznikiem II Dyrektywy 93/42/EWG o produktach medycznych dla MOTOmed muvi
- Załącznik do certyfikatu nr 50293-16-05

Warto dodać, że firma POLOmed i RENDER wykonują przeglądy techniczne urządzeń zgodnie z certyfikatem EN ISO 13485:2012+AC:2012.