Serwis

Wykonujemy naprawy i przeglądy techniczne sprzętu medycznego firmy RECK MOTOmed. Posiadamy autoryzację na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne wszystkich opcji urządzeń medycznych i rehabilitacyjnych firmy RECK MOTOmed. Serwis wykonywany jest przez autoryzowanego przedstawiciela firmy RECK MOTOmed - POLOmed oraz RENDER. Prowadzimy serwis na najwyższym poziomie, o czym świadczą nasze świadectwa szkoleń w zakresie napraw wszystkich rodzajów urządzeń.

Firma POLOmed i RENDER wykonują przeglądy techniczne urządzeń zgodnie z certyfikatem EN ISO 13485:2012+AC:2012. Przegląd techniczny obejmuje test funkcjonalny urządzenia oraz badanie bezpieczeństwa elektrycznego. Wykonanie przeglądu potwierdzamy odpowiednimi protokołami oraz wpisem do paszportów technicznych. W naszej pracy wykorzystujemy certyfikowany przyrząd pomiarowy najwyższej klasy. Przeglądy techniczne, tak jak i naprawy, wykonujemy na terenie całego kraju.Na życzenie klienta wykonujemy również przegląd techniczny z konserwacją. W skład takiego przeglądu wchodzi standardowy przegląd techniczny opisany wyżej jak również pełna konserwacja urządzenia - czyszczenie i smarowanie części mechanicznych, wymiana wadliwych elementów,oraz części, które się zużywają podczas prowadzonej terapii i inne prace konserwacyjne w zależności od typu urządzenia.

Gwarancją objęte są usterki spowodowane wadliwymi częściami lub defektami produkcyjnymi. Naprawy gwarancyjne (dojazdy, transport) odbywają się na koszt serwisu. W przypadku odbioru sprzętu przez kuriera, zgłaszający ma obowiązek zabezpieczenia sprzętu do transportu. Wskazane jest dostarczanie sprzętu wraz z kompletnym wyposażeniem (m.in. przewód zasilający). Zgłoszenia są przyjmowane przez formularz pod adresem https://polomed.pl/serwis

Prosimy o kontakt z pracownikiem działu serwisu w celu ustalenia terminu przyjazdu serwisu. Klient dostarcza sprzęt w dowolny sposób na własny koszt. Przed dokonaniem naprawy klient informowany jest o przewidywanym koszcie.Zgłoszenia są przyjmowane przez formularz pod adresem http://polomed.pl/serwis

Szkolenia